5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete proud, který prochází dlouhou válcovou cívkou, je-li velikost magnetické indukce magnetického pole cívky 3,14.10-3T. Hustota závitů cívky je 2.103/m.

 (1,25 A)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já