10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Elektron proniká do homogenního elektrického pole mezi deskami kondenzátoru kolmo k vektoru intenzity E elektrického pole rychlostí 107m/s. Intenzita elektrického pole E=104 Vm-1,délka kondenzátoru je 5 cm. Určete rychlost, s níž elektron opouští elektrické pole, a odchylku dráhy elektronu od původního směru.

 (1,33.107 ms-1; 2,2 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já