13. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou délku má solenoid, jimž protéká proud 0,1 A a má 40 závitů, je-li v jeho středu magnetická indukce 5.10-3T, μr=1.

 (1,01.10-3m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já