14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou silou působí magnetické pole s indukcí 0,2 T na elektron, který se pohybuje rychlostí 104m/s kolmo k indukčním čarám?

 (0,32.10-15N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já