15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvěma velmi dlouhými přímými rovnoběžnými vodiči protékají proudy 10 A a 15 A ve stejném směru. Určete směr a velikost magnetického pole v bodech P, Q, a R.


 (BP=120 μT; BQ=40 μT; BR=-80 μT)





 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já