2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na přímý vodič,který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického pole úhel 90°, působí o 0,134 N větší síla, než když vodič svírá s indukčními čárami úhel 60°. Aktivní délka vodiče je 12,5 cm, proud ve vodiči je 10 A. Určete velikost magnetické indukce magnetického pole.

 (0,8 T)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já