16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými 60 cm protékají souhlasné proudy 10 A a 2 A. Najděte na jejich spojnici, kolmé k oběma vodičům, bod, ve kterém je výsledné magnetické pole nulové.

 (50, 10 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já