16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Přímý vodič se pohybuje konstantní rychlostí v homogenním magnetickém poli, přičemž svírá s indukčními čárami stále úhel 30°. Magnetická indukce je 0,6 T, vodič je dlouhý 0,1 m a pohybuje se rychlostí 3 m/s. Určete elektromotorické napětí indukované ve vodiči, jestliže se vodič pohybuje ve směru kolmém na svou podélnou osu i na indukční čáry.

 (90 mV)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já