21. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Za jakou dobu od počátečního okamžiku dosáhne oscilátor kmitající podle rovnice y=0,08.sin4πt m okamžité výchylky -8 cm?

 (0,375 s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já