16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Píšťala lokomotivy zní tónem o frekvenci 576 Hz. Lokomotiva jede rychlostí 20 m/s kolem stojícího pozorovatele. Který tón slyší pozorovatel při přijíždění lokomotivy? Je-li rychlost zvuku ve vzduchu 340 m/s.

 (612 Hz)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já