7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Minutová ručička věžních hodin má délku 2 m.

a) Určete velikost rychlosti koncového bodu ručičky,

b) Jak velké je jeho dostředivé zrychlení?

 (3,49 mm/s, 6.10-6m/s2)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já