4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Optická mohutnost čočky je 0,8 D.V jaké vzdálenosti před čočkou musíme postavit předmět, aby jeho obraz byl zvětšený pětkrát?

 (1 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já