13. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaká je optická mohutnost spojky, jestliže pro předmět ve vzdálenosti a=+50 cm od čočky vytváří obraz ve vzdálenosti +75 cm? Je obraz větší nebo menší než předmět?

 (3,3 dioptrie, zvětšený)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já