11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Diapozitiv 5 cm x 5 cm se promítá na plátno jako obraz 2,5 m krát 2,5 m ve vzdálenosti 7,5 m od objektivu projektoru. Jaká je ohnisková vzdálenost objektivu?

 (14,7 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já