10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Svíčka o výšce 6 cm svítí ve vzdálenosti 15 cm před spojkou o ohniskové vzdálenosti 5 cm a vytváří na stěně obraz. Spojku posuneme, až se na stěně objeví nový ostrý obraz svíčky. Svíčka i stěna zůstávají při posuvu spojky na svých místech. Jak musíme posunout spojku, jak veliký je nový obraz a v jaké vzdálenosti je od spojky.

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já