8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Mikroskop, jehož objektiv mají ohniskovou vzdálenost 16 mm, má okulár, který zvětšuje 5krát. Vzdálenost vnitřních ohnisek objektivu a okuláru je Δ=160 mm. Jakého největšího a jakého nejmenšího zvětšení lze mikroskopem dosáhnout?

(50)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já