5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jakou optickou mohutnost má tenká dutovypuklá čočka ve vzduchu, jsou li poloměry křivostí 6 cm a 9 cm a index lomu skla 1,6

 (10/3 dioptrie)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já