7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak široké je ohybové spektrum 1. řádu u mřížky, jejíž konstanta d=1,74.10-6m, na stínítku vzdáleném 2 m od mřížky? (λč=760 nm; λf=397 nm).

 (50 cm)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já