9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Mřížka má na 1 mm 1000 vrypů. Pro které vlnové délky (viditelného světla) dává pouze maxima 1. a 2. řádu ?

 (λ < 500 nm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já