16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na stínítku ve vzdálenosti 1,8 m od optické mřížky s periodou 20 μm vznikl ohybový obrazec jehož maximum 1. řádu je 36 mm od maxima 0. řádu. Určete vlnovou délku světla.

(400 nm)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já