3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva zdroje S1, S2 koherentního světelného vlnění o vlnové délce 500 nm jsou navzájem vzdálené 2 mm. Stínítko je umístěno rovnoběžně se spojnicí zdrojů ve vzdálenosti 2 m. Jaký bude výsledek interference v bodě A na stínítku, je-li spojnice zdroje S1 s bodem A kolmá na stínítko?

(maximum)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já