3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Osy dvou inerciálních vztažných soustav jsou rovnoběžné. Soustava S' se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí 0,8c ve směru osy x. V soustavě S' je umístěna rovnoběžně s osou x tyč délky 9 m. Jakou délku této tyče změří pozorovatel v soustavě S?

 (5,4 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já