4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Elementární částice hyperon má v soustavě, v níž je v klidu, střední dobu života 2,6.10-10 s. Jaká bude střední dráha, kterou hyperon urazí od svého vzniku do své přeměny na proton a P-, pohybuje-li se rychlostí 0,95c podle klasické fyziky? 

 (7,4 cm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já