7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Inerciální vztažná soustava S' se pohybuje vzhledem k soustavě S stálou rychlostí 0,5c. V soustavě S' se pohybuje částice rychlostí 0,4c tak, že vektory obou rychlostí jsou rovnoběžné. Jak velká je rychlost částice vzhledem k soustavě S, jsou-li vektory obou rychlostí opačně orientované. 

 (0,125c)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já