12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaká by měla být rychlost tělesa v dané vztažné soustavě, aby relativistické zkrácení délek pro pozorovatele, který je v této soustavě v klidu, bylo 1 %?

 (0,14c)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já