13. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Ze dvou dvojčat ve věku 20 let se jedno rozhodne letět raketou rychlostí 0,99c vzhledem k zemi na hvězdu vzdálenou 80 světelných let. Kolik let budou mít tato dvojčata, když kosmonaut dorazí ke hvězdě?

 (100,8 let, 31,4 let)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já