2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Raketa se vzdaluje od sluneční soustavy rychlostí 0,98c. Pozorovatel z rakety sleduje Zemi obíhající kolem Slunce. Jaká je pro pozorovatele doba jednoho oběhu Země kolem Slunce?

 (5 roků)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já