4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaká je energie základního a prvního excitovaného stavu elektronu vázaného na úsečku o délce odpovídající rozměrům atomu 4.10-10 m?

 (E1=2,36 eV, E2=9,44 eV)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já