3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Úhel, pod kterým bychom viděli velkou poloosu trajektorie Země ze vzdáleného kosmického tělesa, se nazývá paralaxa a označuje se π. V jaké vzdálenosti od nás je hvězda, která má paralaxu π = 0,25ˮ?

(4 pc)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já