4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvojhvězda Sírius má paralaxu 0,379ˮ. Její složky jsou na obloze vzdáleny 7,6ˮ. Vypočítejte jejich skutečnou vzdálenost v AU za předpokladu, že jejich spojnice jsou kolmé k zornému paprsku.

(20 AU)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já