5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Nad vlakem o délce 100 m, který zastavil v poli se objevilo UFO. Máte k dispozici dalekohled a úhloměr, ale nemůžete opustit vlak. Změříte „vlakovou paralaxu“ UFO 1ˮ, jaká je vzdálenost UFO?

(20 626 km)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já