7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V důsledku precesního pohybu Země zemská osa velmi zvolna opisuje kružnici kolem pólu ekliptiky, a proto se mění i poloha jarního bodu v ekliptice za rok o 50,2ˮ. Protože pohyb jarního bodu se děje proti pohybu Země ve dráze, říkáme, že jarní bod couvá. Vypočtěte délku platonského roku, za který jarní bod projde celou ekliptikou.

(25 800 let)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já