6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pozorovatel v Českých Budějovicích určil zenitovou vzdálenost světového pólu z = 41°01'.

(48°59'; ±41°01'; ±64°28'; ±17°34')

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já