16. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Sirius v souhvězdí Velkého psa má deklinaci δ = -16°38,8'. Určete jeho výšku v horní a dolní kulminaci pro Bratislavu, jejíž zeměpisná šířka φ = 48°09'.

(25°12,2', -59°29,8')


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já