11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Délka tropického roku je 365,242 2 středních slunečních dnů nebo 366,242 2 hvězdných dnů.

(24 h - 3 min 56 s, 1 h – 9,830 s, 1 min – 0,164 s, 1 s – 0,003 s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já