8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

V juliánském kalendáři byla délka roku stanovena na 365,25 středního slunečního dne. Tropický rok má délku 365,242 2 dne. Za jak dlouho vzrostla chyba juliánského kalendáře na 1 den?

(128 let)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já