10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolem centrálního tělesa o hmotnostim 1 obíhá planeta za dobuT 1 . Kdyby centrální těleso mělo hmotnostm 2 , byla by v téže vzdálenosti od středu centrálního tělesa oběžná doba planetyT 2 . Užitím druhého pohybového zákona, gravitačního zákona a dostředivého zrychleni pro pohyb po kružnici dokažte platnost vztahu:

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já