44. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Určete vzdálenost Marsu od Země v opozici (v době, kdy jsou Mars a Slunce na vzájemně opačných stranách Země, tedy kdy je Mars Zemi nejblíž) za předpokladu, že jeho denní paralaxa je v té době 16,8". Podle 3. Keplerova zákona pak vypočítejte vzdálenosti aZ Země a aM Marsu od Slunce; oběžná doba Marsu okolo Slunce TM = 1,88 roku. Předpokládejte, že dráhy planet jsou kruhové.

(78,3.106 km; 150.106 km; 228.106 km)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já