1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pro jasnost hvězd se užívá stupnice, kterou zavedl již Ptolemaios, který rozdělil prostým okem viditelné hvězdy podle jasnosti na 6 tříd neboli velikostí (magnitudo, značka m). Pomocí Pogsonovy rovnice můžeme zdánlivou velikost hvězdy m vyjádřit v závislosti na její svítivostí I

Vypočtěte, kolikrát zvýšila svou svítivost nová hvězda Nova Aquilae, která měla dne 5. 6. 1918 zdánlivou hvězdnou velikost 10 m a dne 9. 6. 1918 dosáhla velikosti -1 m .

(25.10 3 I 0 )

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já