3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Absolutní hvězdnou velikost 1M by měla hvězda, kdyby ji příslušela paralaxa π0 = 0.1".

M = m + 5 + 5logπ nebo M = m + 5 - 5logr

Deneb v souhvězdí. Labutě má zdánlivou velikost m = 1,33 a paralaxu π = 0,002". Vypočtěte jeho absolutní hvězdnou velikost.

(-7,16m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já