4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Radiální rychlosti metagalaktických mlhovin dosahuji 73 000 km/s. Určete posunutí vodíkové čáry spektra λ = 4,861 327.10-7 m směrem k červenému konci spektra (tzv. rudý posuv).

(118,4 nm)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já