5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pohližíme-li na Mléčnou dráhu od jejího severního pólu, otáčí se ve směru hodinových ruček. Slunce je od středu Galaxie vzdáleno asi 7 500 pc a pohybuje se rychlosti asi 270 km/s.

(170.106; 3.1041 kg)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já