10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Předpokládá se, že hvězdy o hmotnosti větší než dvojnásobek hmotnosti Slunce nekončí svůj vývoj ve stadiu neutronových hvězd, ale dále se smršťují — vzniknou z nich černé díry. Pro černou díru je úniková (parabolická) rychlost větší než rychlost světla, proto z ní neuniknou ani fotony. Vypočtěte kritický poloměr, tj. poloměr, při němž je parabolická rychlost rovna rychlosti světla, pro hvězdu, jejíž hmotnost je 5krát větší než hmotnost Slunce.

(15 km)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já