15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Hvězda o absolutní hvězdné velikosti M0 = 0 mag má zářivý výkon L0 = 2,97.1028 W. Vypočítejte zářivý výkon L hvězdy o absolutní hvězdné velikosti M.

(2,97.1028-0,4{M})

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já