19. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Předpokládejte, že všechny hvězdy jsou přesně stejné a že jsou rovnoměrně rozmístěny po celém vesmíru. Označme symbolem N(m) počet hvězd, které vidíme na celé obloze s pozorovanou hvězdnou velikostí menší než m. Dokažte, že platí log N(m) = 0,6 m + konst.

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já