22. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Předpokládejte, že poloměr nafukovaného kulového balonu se rovnoměrně zvětšuje podle vztahu r(t) = vt. Vypočítejte „Hubbleovu konstantu" pro povrch tohoto balonu, tedy poměr mezi rychlostí vzdalování rAB dvou bodů pevně spojených s povrchem balonu a jejich vzdáleností d (měřenou po povrchu).

(1/t)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já