20. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Chlapec o hmotnosti 60 kg stojí na bruslích na ledu. Do pohybu se uvede tím, že odhodí ledovou kru o hmotnosti 6 kg rychlostí 3 m/s. Při pohybu na něj působí odporová síla 2 N. Do jaké vzdálenosti chlapec odjede?

 (1,35 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já