29. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na vlákno délky 2,5 m a pevnosti 90 N je upevněná koule o hmotnosti 3 kg. Při jaké obvodové rychlosti se vlákno přetrhne, byla-li koule roztočená ve svislé rovině? Jak velká je příslušná úhlová rychlost, doba oběhu a frekvence otáčení?

 (7 m/s, 2,8 rad/s, 2,24 s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já