1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Člověk táhne po vodorovné cestě sáňky s nákladem o hmotnosti 60 kg silou o velikosti 75 N po dráze 30 m. Součinitel smykového tření mezi skluznicí a sněhem je 0,1. Určete:

a) velikost zrychlení sáněk,
b) rychlost sáněk na konci uvedené dráhy,
c) mechanickou práci, kterou vykoná člověk.

 (0,25 m/s 2 , 3,9m/s, 2 250 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já