4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vlak hmotnosti 500 t vyjíždí ze stanice a za 5 minut rovnoměrně zrychleného pohybu dosáhl rychlosti 36 km/h. Jakou práci vykonala tažná síla lokomotivy, je-li koeficient tření 0,01?

 (985,75.105 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já